Ελληνική Βιβλιοθήκη Νοτίου Καλιφορνίας
Greek Library of Southern California
Ελληνική Πολιτιστική αδελφότητα -ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ-
Greek Cultural Brotherhood - ALPHA BETA-


 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1941 - 1945 -
GERMAN OCCUPATION OF GREECE 1941 - 1945

Συνέπειες στα Ελληνόπουλα/Consequences to the Greek youth


Τα Ελληνόπαιδα εκκλησιάζονται - Greek Youth attend Greek Orthodox Liturgies

Κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, παρά τις πολλαπλές αντιξοότητες  δόθηκε ειδική σημασία στην διατήρηση της Ελληνικής Ορθόδοξου Πίστης μας ως μέσο αντίστασης, ειδικά με την σωστή καλλιέργεια της ψυχής των νεαρών Ελλήνων.
- Στην φωτογραφία, Ελληνόπουλα εκκλησιάζονται.

During the German Occupation of Greece 1941-1945, and despite the enormous difficulties, particular attention was given in the preservation of the Greek Orthodox Faith as means of resistance, especially with the right cultivation of the souls of young Greeks.
- In the photo, Greek children attend a Greek Orthodox liturgy.

Τα Ελληνόπαιδα μαθαίνουν γράμματα - Διατήρηση Ελληνικής Εκπαίδευσης /
Greek Youth attend Greek Schools - Preservation of Greek Education

Στην φωτογραφία μαθητές του Δημοτικού παρακολουθούν υπαίθρια μαθήματα Γεωγραφίας κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής της Ελλάδος 1941 - 1945. Το Ελληνικό Σχολείο λειτουργεί σαν εργαλείο μεταλαμπάδευσης της Ελληνικής παιδείας.

In the photo students of a Greek Elementary School attend an outdoor class of Geography during the German Occupation of Greece 1941 - 1945. The Greek School functions as the tool for transferring Greek education to the Greek youth.

Συνέπειες του Πολέμου στα παιδιά - Ορφανοτροφεία / Consequences of WWII to Greek children- Orphanages

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή, και ο μετέπειτα εμφύλιος στοίχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 350.000 Έλληνες. Τα ορφανοτροφεία έγιναν το σπίτι πολλών παιδιών που έχασαν τους γονείς τους.
- Στη φωτογραφία Ελληνόπουλα καθαρίζουν ποτήρια στο Ορφανοτροφείο.

World War II has cost the lives of 350.000 Greeks. Orphanages had become the home of many Greek children who lost their parents during the turmoil of World War II and the German occupation of Greece.
- In the photo Greek girls washing their cups.

 

Τα Ελληνόπουλα ρίχνονται στην Βιοπάλη. / Greek children at work to make a living.

Κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής τα Ελληνόπουλα έμαθαν κάθε τρόπο εξασφάλισης των προς το ζην. Στην φωτογραφία πλανώδιοι πωλητές.

During the German occupation the Greek youth learned that every way to make a living counts and can make the difference between life and death. In the photo Greek boys selling cigarettes and chocolates.

Συνέπειες στα Παιδιά / Consequences to the children

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τρομακτικές συνέπειες για την Ελλάδα. Κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρη την υποδομή της, προκάλεσε 350.000 νεκρούς, και έφερε στην χώρα τον Εθνικό Διχασμό. Μια ακόμα συνέπεια ήταν και η μαζική έξοδος και μετανάστευση στο εξωτερικό. Στην φωτογραφία Ελληνόπουλα ενώ παίζουν με ομοιώματα όπλων, αντιγράφοντας αυτά που βλέπουν να γίνονται γύρω τους.

WWII had tremendous negative consequences for Greece. It destroyed the entire infrastructure of Greece, caused 350.000 dead Greeks, and brought the national division and civil war. Another negative consequence was the massive exodus and migration after the end of the war. In the photo Greek boys play with gun replicas, imitating  what is happening around them.

Συνέπειες στα Παιδιά - Πείνα / Consequences to the Greek children - Hunger

Η Γερμανική κατοχή της Ελλάδας 1941 - 1945 έφερε πείνα στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί έκλεψαν όλα τα τρόφιμα για τις ανάγκες του Τρίτου Ράιχ και έτσι ο κόσμος υπέφερε, και ειδικά τα παιδιά, πολλά εκ των οποίων πέθαναν από την πείνα και τις κακουχίες.
Στην φωτογραφία Ελληνόπουλα έξω από ένα ζαχαροπλαστείο λιγουρεύονται τα γλυκά.

The German Occupation of Greece 1941 - 1945 brought hunger and misery. The German army had stolen all food supplies for the needs of the Third Reich. As a result the Greek people suffered, and especially the Greek children.
In the photo hungry Greek children outside a confectionery looking at the sweets.

Νους Υγιείς Έν Σώματι Υγιεί / Healthy Mind in a Healthy Body

Οι αθλοπαιδίες αποτελούσαν από αρχαιοτάτων χρόνων αλλά αποτελούν και μέχρι τις μέρες μας μια υγιεί ενασχόληση που προάγει την υγεία, την σωματική και πνευματική διάπλαση, και προάγει την ευγενή άμυλλα.
- Στην φωτογραφία Ελληνόπαιδα αθλούνται κατά τα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής της Ελλάδας 1941 - 1945.

Sports has always been one of the greatest love affairs for the Greeks, from antiquity, until the present days. Sports improve health, body and spiritual cultivation, and promotes the eugenic competition.
- In the photo Greek boys under training during the difficult years of the German Occupation of Greece 1941 - 1945.

Τα Ελληνόπαιδα εκκλησιάζονται - Greek Youth attend Greek Orthodox Liturgies

Κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, παρά τις πολλαπλές αντιξοότητες  δόθηκε ειδική σημασία στην διατήρηση της Ελληνικής Ορθόδοξου Πίστης μας ως μέσο αντίστασης, ειδικά με την σωστή καλλιέργεια της ψυχής των νεαρών Ελλήνων.
- Στην φωτογραφία, Ελληνόπουλα εκκλησιάζονται.

During the German Occupation of Greece 1941-1945, and despite the enormous difficulties, particular attention was given in the preservation of the Greek Orthodox Faith as means of resistance, especially with the right cultivation of the souls of young Greeks.
- In the photo, Greek children attend a Greek Orthodox liturgy.

Γερμανική Κατοχή της Ελλάδας 1941 - 1945: Διανομή Φαγητού German Occupation of Greece 1941 - 1945: Distribution of food.

Κατά την πρώτη φάση της Γερμανικής κατοχής μοιράζονταν τρόφιμα σύμφωνα με σύστημα.
- Στην φωτογραφία ένα κορίτσι καθαρίζει ένα μήλο δίπλα από έναν Έλλην στρατιώτη.

During the first phase of the German occupation of Greece, there was a system for distributing food to the population.
- In the photo a Greek girl is peeling off an apple sitting next to a Greek soldier in uniform.

Το Αμερικανικό Σχέδιο Μάρσαλ για ανακούφιση της Ελλάδας. The USA MARSHAL PLAN for the relief of Greece.

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπόνισαν το Σχέδιο Μάρσαλ για ανακούφιση των χωρών που υπέστησν πανωλεθρία κατά την διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Στην φωτογραφία, ένα Ελληνόπουλο ενώ λαμβάνει την βοήθεια που περιελάμβανε είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, καθώς επίσης και ξηρά τροφή.

After the end of the Second World War the USA had put in effect the "Marshal" Plan for the relief of countries, including Greece, who suffered the most as a result of World War II.
In the photo a Greek boy is receiving the US assistance under the Marshal plan which included clothing items as well as shoes and dry food.

Ο Ασταμάτητος Αγώνας της Ελληνίδας Μάνας / The relentless struggle of the Greek mother.

O ρόλος της Ελληνίδας μάνας ήταν και είναι πάντα κεντρικός στη ζωή του Έλληνα. Ειδικά στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής, η Ελληνίδα μάνα στάθηκε αντάξια των περιστάσεων και προσέφερε το μέγιστο των δυνάμεών της στα παιδιά της.
- Στην φωτογραφία μια Ελληνίδα μάνα θηλάζει το μωρό της.

The role of the Greek mother has always been central in the life of every Greek. Especially during he years of the German Occupation of Greece, the Greek mother stood up to the harsh conditions, and defying the odds offered the maximum of her love and affection to the Greek children.
In the photo a Greek mother is breast feeding her newly born child.

Ο Ασταμάτητος Αγώνας της Ελληνίδας Μάνας / The relentless struggle of the Greek mother.

O ρόλος της Ελληνίδας μάνας ήταν και είναι πάντα κεντρικός στη ζωή του Έλληνα. Ειδικά στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής, η Ελληνίδα μάνα στάθηκε αντάξια των περιστάσεων και προσέφερε το μέγιστο των δυνάμεών της στα παιδιά της.
- Στην φωτογραφία μια Ελληνίδα μάνα μαθαίνει γράμματα στο παιδί της κρατώντας το βιβλίο ενώ το παιδί διαβάζει.

The role of the Greek mother has always been central in the life of every Greek. Especially during he years of the German Occupation of Greece, the Greek mother stood up to the harsh conditions, and defying the odds offered the maximum of her love and affection to the Greek children.
In the photo a Greek mother is teaching Greek grammar to her son, holding the book while the child is reading.

 

Η γιαγιά παραστάτης στο ανάθρεμα των παιδιών/ Greek grandmother always present in the upbringing of young Greeks.

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 1941 - 1945 πολλές ήταν οι περιπτώσεις όπου η μάνα έλειπε, είτε για δουλειά, είτε γιατί χάθηκε στον πόλεμο. Η Ελληνίδα γιαγιά αναλάμβανε τότε τον ρόλο της μητέρας στο θρέψιμο των παιδιών.
- Στην φωτογραφία η Ελληνίδα γιαγιά ετοιμάζει φαγητό για τα παιδιά.

During the German occupation 1941 - 1945 numerous were the times where the Greek mother was away, either for work, or because she was perished in the war. The Greek grandmother was taking over the role of the mother in the upbringing of the Greek children.
- In the photo, a Greek grandmother is preparing food for the children.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Κωνταντίνο Χολιαστό.
Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία ενημέρωση: 10.28.2003 12:37:46 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού